Które z poniższych dań z Zottarellą smakowałoby najlepiej zimą?
Wybierz odpowiedź i krótko ją uzasadnij.

Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, o które zostaniesz poproszony w kolejnym kroku, oraz z koniecznością akceptacji Regulaminu konkursu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz znajdującą się w nim informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Aby dokonać pełnego zgłoszenia konkursowego, uzupełnij poniższe pola i kliknij "Wyślij".
?
Należy zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem!
Należy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych!

Jeśli chcesz dokonać kolejnego zgłoszenia,
Kliknij tu